HOME


ПРЕЗ РЕКАТА

Тази задачка в Япония дават при постъпване на работа. Опитайте се да я решите и вие.

Всички трябва да преминат на другия бряг на реката, но при следните условия:

  • Полицаят не може да оставя престъпника сам с хората.
  • Таткото не може да оставя синовете си с майката, а майката - дъщерите си с таткото.
  • Децата не могат да плават сами на сала.
  • Салът не се връща празен и вози не повече от двама души на борда.

    За начало щракнете големия син бутон. Успех!

Rating: 5.3/10 (21 votes cast)

You might also like...

Add Comment
Name
E-Mail
Comment No HTML tags. Only BBCode.
2+2=

Comments.